Pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļi

  • Pamatlīdzekļu uzskaite
  • Automatizēts amortizācijas un gada vidējās bilances vērtības aprēķins gan pēc lineārās, gan pēc ģeometriski regresīvās metodes
  • Datu arhivēšana, lietotāja sistēmas datu uzturēšana.

Iegāde un cenas

Go to top