Noliktava

Noliktava

 • Vienlaicīgi uztur līdz 25 noliktavām un vairākas noliktavu kaskādes
 • Preču uzskaite vairumtirdzniecībai un mazumtirdzniecībai
 • Preču un materiālo vērtību realizācija no noliktavas, atgriešana noliktavā
 • Atskaites, izziņas, pārskati, norēķinu ar pircējiem un piegādātājiem uzskaite
 • Integrācija ar kases aparātu un BARMAN 

 

Iegāde un cenas

Iespējas

Definīcijas

Sērija ir izstrādājumu daudzums, kuru uzņēmums izgatavo pēc vienas projekta dokumentācijas.

Seriālais numurs ir unikāls iekārtas numurs, pēc kura ražotājs vai tirgotājs spēj to identificēt.

Sēriju iespējas izmantošana

1. Ienākošās pavadzīmes satura logā ar pogu [Mainīt sēriju] atver sēriju izvēles sarakstu. Sarakstā atbilstošajai nomenklatūrai iespējams izvēlēties iepriekš ievadītu sēriju vai izveidot jaunu, norādot tās derīguma termiņu.

 

2. Pēc sērijas izvēles tās numurs attēlojas blakus Sērijas izvēles pogai. Ar pogu [X] to iespējams nodzēst. 

3. Izejošajā pavadzīmē ar pogas [Mainīt sēriju] palīdzību var izvēlēties iepriekš norādīto sēriju. Ja tāda nav izvēlēta, iespējams sērijas numuru norādīt šajā brīdī. 

Seriālo numuru izmantošanai

1. Ienākošās pavadzīmes satura laukā Sērijas numuri ar pogas [Ievadīt] palīdzību veic preces sērijas ievadi un ar pogas [Izvēlēties] palīdzību to piesaista precei.

2. Sērijas numura ievade

3. Sērijas numuru attēlošana

4. Gatavojot izejošo pavadzīmi, izvēlētie preces seriālie numuri redzami sarakstā. WinLats nepārbauda, lai visām iekārtām būtu seriālie numuri, taču nebūs iespējams ievadīt vairāk seriālo numuru, kā ir atbilstošo preču pavadzīmē. Ja iepriekš seriālie numuri nav ievadīti, to iespējams izdarīt arī no izejošās pavadzīmes. 

Lai izdrukā redzētu seriālo numuru informāciju, izdrukas formu sarakstā jāizvēlas R- numurētā pavadzīme ar sērijas numuru.

Izdrukas formā zem preces būs redzami atbilstošie sēriju vai seriālie numuri

 

Meklēšanas parametrā jānorāda tieši tāda lielo/mazo burtu atbilstība kā meklējamā vērtība. 

Ja meklējamajam parametram ir klasifikators, tad tā vērtības izvēlei izmanto pogu [...].

Aizpildot meklējamo parametru, atlase tiks veikta pārejot uz nākošo lauku vai ar taustiņu [Tab]. Atlases parametrus var kombinēt.

Noliktava nodrošina meklēšanu pēc:

 • pavadzīmju tipa (D/K);
 • laika intervāla;
 • PZ sērijas numura
 • Partnera (ievadīt dažus simbolus vai atlasīt Partneri no Partneru saraksta ar pogu [...])
 • pamatojuma
 • valūtas
 • summas
 • Objekta (ievadīt dažus simbolus vai atlasīt Objektu no Objektu saraksta ar pogu [...])
 • Nodaļas  (ievadīt dažus simbolus vai atlasīt Nodaļu no Nodaļu saraksta ar pogu [...])

Atlases jeb filtrēšanas rezultāti:

Nodzēšot meklējamos parametrus, tiks attēloti visi ieraksti.

Go to top