Biežāk uzdotie jautājumi

Kā veikt bojātu datu bāzes failu labošanu ar programmu TPSFIX

Piemērā aprakstīta noliktavas datu bāzes failu labošana. Pieņemsim, ka programma atrodas mapē С:\WINLATS\BIN un datu bāze atrodas mapē C:\WINLATS\WL2016. Jūsu gadījumā šīs mapes var atšķirties. Lai uzzinātu precīzu programmas un datu bāzes atrašanās vietu, no programmas palaišanas ikonas ar labo peles pogu atver parametru sarakstu [Properties]. Laukā [Target] norādīta programmas  atrašanās vieta, bet [Start in] datu bāzes.

Svarīgi!!!Pirms labošanas procedūras obligāti izveidojiet rezerves kopiju failam, kuru plānojat labot. Programma TPSFIX.EXE strādā ar 32-bitu sistēmām.

 1. Palaist programmu TPSFIX.EXE (C:\WINLATS\BIN)

 1. Kā [Source] jānorāda datu bāzes fails, kuru plānojat labot. Noliktavai parasti tas ir fails NOLIK01.TPS (C:\WINLATS\WL2016). [Destination file] programma norādīts pati. Piemērā tas būs fails NOLIK01.TPR.
 2. Nākamais solis

Šeit jānorāda parauga fails.

 

Tas noteikti ir jābūt tādam pašam failam no citas datu bāzes, piemēram no bāzes C:\WINLATS\WL2015

 1. Ķad tas norādīts, spiež pogu [START]. Programmas darba rezultātā datu bāzes mapē tiks izveidots fails NOLIK01.TPR.
 2. Pēc tam tiek izdzēsts fails NOLIK01.TPS no datu bāzes mapes un pārsaukts fails NOLIK01.TPR par failu NOLIK01.TPS. Ar šo fails ir izlabots.

Šādā veidā iespējams izlabot jebkuru datu bāzes failu. Noliktavai tie mēdz būt:

 • dokumentu faili: NOLIK01.TPS; PAVAD01.TPS;
 • preču saraksts :NOM_K.TPS;
 • partneru saraksts: PAR_K.TPS.

Bāzei tie var būt dokumentu faili: GG01.TPS; GGK01.TPS.

 

Arhivēšana un arhīvu veidošana

Cik bieži nepieciešams veidot arhīvu?

Katru dienu, kad strādājat ar WinLats, dienas beigās jāveic datu arhivēšana saskaņā ar izvēlēto arhivēšanas kārtību.

Kā jāglabā arhīva dati?

Arhīva datiem fiziski jāatrodas uz cita nesēja, lai servera vai darba stacijas avārijas gadījumā tos iespējams atjaunot.

Kāda ir ieteicamā arhivēšanas kārtība?

Intensīva darba gadījumā arhivēšanas kārtībai ieteicams šāds plāns:

 1. Īstermiņa arhīvs: izdalīt ārējo nesēju (USB, ārējie cietie diski, CDR, lentas) uz kura glabāt ikdienas arhīvus, saglabājot 5 arhīvus nedēļas ietvaros. Pēc tam vecākajiem arhīviem tiek pārrakstīti pāri jaunākie
 2. Ilgtermiņa arhīvs: ik nedēļu vienu no īstermiņa arhīviem novirzīt ilgstošai glabāšanai. Ilgtermiņa arhīvi rotē mēneša ietvaros
 3. Pastāvīgais arhīvs: ik mēnesi vienu no ilgtermiņa arhīviem novirzīt pastāvīgai glabāšanai.

Pēc nepieciešamības mūsu speciālisti Jums ieteiks Jūsu uzņēmumam optimālāko arhivēšanas plānu.

Kāds arhivators jāizmanto WinLats arhivēšanai?

Varat izmantot jebkuru arhivatoru (maksas vai bezmaksas), piemēram 7zip (www.7-zip.org), norādot arhivatora nosaukumu un adresi win.ini failā, piemēram, c:\Program Files\WinRAR\WinRAR.EXE

Kā veic arhivēšanu no WinLats?

Programmas WinLats sākuma logā izvēlas komandu 2-Serviss-> 2-Arhivēt DB.

Kur atrast izveidoto WinLats arhīvu?

Arhīva fails tiks izveidots datu bāzes mapē un tā nosaukums saturēs arhivēšanas datumu, piemēram, WL160229.RAR.

Telema elektronisko dokumentu apmaiņas VIDEO

Kā labot vai mainīt dokumenta referenci?

Lai mainītu dokumenta referenci jeb atsauci uz citu dokumentu, rīkojas šādi:

1. Atvērt atbilstošo dokumenta kontējumu

2. Nospiežot pogu [References], atver Partnera dokumentu sarakstu un izvēlas vajadzīgo.

Iespēja labot dokumenta referenci īpaši aktuāla importējot dokumentu izrakstus no bankas.

Kā veikt FIDAVISTA formāta bankas izrakstu ielasīšanu?

1. Banku sarakstā banku datus, no kurām tiks veikts imports, papildināt ar adresi, kur tiks iekopēti  bankas izraksti. Katrai bankai veido savu mapi.

2. Sagatavot bankas izrakstu FIDAVISTA XML formātā un iekopēt atbilstošajā bankas mapē.

3. Izvēlēties  2-Serviss -Bankas izraksta imports

4. Atzīmēt atbilstošos kontējumus bankas komisijai, debitoriem, kreditoriem un izvēlēties konkrēto banku kā partneri komisijai.

5. Notiek bankas izraksta ielasīšana, informējot par rakstu statusu.

- ja partneris Winlatā netiek atpazīts, tiek izdots paziņojums. Šim ierakstam vēlāk partneris jāpiesaista vai jāizveido manuāli.

- pārbauda rakstu kontējumus

- ja raksta kontējums ir sarežģīts, tas automātiski neielasās korekti. Šādus ierakstus ieteicam neimportēt, bet uzstādīt ES atzīmi ‘2’ un ievadīt manuāli, izmantojot tekstu plānu.

6. Atfiltrētos ierakstus ieimportē Winlats Bāzē.

7. Ja nepieciešams, jāuzstāda pareizās references. Par šo iespēju detalizētāk lasiet /ka-labot-vai-mainit-dokumenta-referenci

Kā izveidot sistēmas arhīvu?

1. Pārliecinieties, ka Jums ir uzinstalēta arhivēšanas programma (piemēram 7.zip) 

2. Ja nav tad norādiet saiti uz arhivēšanas programmu Winlatsc.ini (konfigurācijas failā). 

Faila Winlatsc.ini saturu var ātri pārbaudīt no Lietotāja identifikācijas loga pogas [Winlatsc.ini]

Norādīto konfigurācijas parametru skaitā jābūt definētam arhivatoram. Arhivatora definēšana aprakstīta pie jautājuma /ka-veikt-winlats-lejuplades-atarhivesanu

3. No programmas Winlats sākuma loga izsauc komandu 2-Serviss – 2-Arhivēt DB.

4. Tiks izveidots datu bāzes arhīvs un saglabāts Winlats folderī. Šo arhīvu periodiski ieteicams saglabāt citā vietā (piemēram uz USB atmiņas), lai nodrošinātos pret datu zudumiem. 

Kā lietot konvertieri?

Ja aktuālās versijas aprakstā (vai kādām no versijām, kuras publicētas iepriekš, bet nav tikušas uzstādītas) norādīts, ka nepieciešams struktūru konvertieris, jārīkojas šādi:

 1. Lejuplādēt aktuālo versiju un BIN versiju saskaņā ar pamācību /ka-veikt-programmaturas-winlats-jaunako-versiju-lejupladi
 2. Atarhivēt un uzstādīt versijas, kā norādīts pamācībā /ka-veikt-winlats-lejuplades-atarhivesanu
 3. Atrast noradīto konvertieri, piemēram, conv29042015.exe
 4. Iekopēt konvertieri Jūsu datu mapē, piemēram, C:\WINLATS\WL2015 un palaist konvertiera izpildi.
 5. Darbināt Winlats versiju kā parasti.
 6. Ja strādājat ar vairākām bāzēm, konvertēšana jāveic katrā no tām.

Ja rodas problēmas konvertēšanas laikā, skatīt šo pamācību /ko-darit-ja-paradas-kludas-pazinojums-datu-konvertesanas-laika 

Kā veidojot jauno gadu no rīkojumiem pārnest tikai tos, kas ir par bērniem?

Lai pārnestu tikai tos rīkojumus, kas ir par bērniem, jaunā gada bāzes konfigurēšanas logā (sīkāk skatīt jautājumu Kā atvērt jaunu gadu)jāatzīmē iespēja Pārkopēt tikai rīkojumus par bērniem.

WinLats jaunas datu bāzes izveidošana

Kā izveidot jaunā gada programmas palaišanas ikonu?

Lai izveidotu jaunās bāzes īsceļu jeb jaunā gada programmas palaišanas ikonu uz darba virsmas (Desktop):

 • No iepriekšējā gada ikonas ar labo peles klikšķi atver izvēlni un Copy
 • ar labo peles klikšķi uzklikšķina uz brīvas vietas darba virsmā un izvēlas komandu [Past Shortcut]
 • no nokopētās ikonas atver izvēlni un izvēlas komandu [Rename] un izveido jauno nosaukumu, piemēram WL2015
 • no jaunās palaišanas ikonas vēlreiz atver izvēlni un izvēlas komandu [Properties], tās logā laukā [Start in:] norāda jaunizveidotās bāzes adresi kā attēlā

Kā izdrukāt Peļņas/zaudējumu aprēķinu (tai skaitā arī izvērsto) angļu valodā?

Kontu plānā jābūt konta angliskajam nosaukumam.

Gatavojot Peļņas/zaudējumu aprēķina izdruku, jānorāda angļu valoda.

Kā veikt Winlats lejuplādes atarhivēšanu?

1. Lai atarhivētu Winlats jaunāko versiju, kura paņemta no māja lapas www.assakosmart.lv, nepieciešams uz datora uzinstalēt bezmaksas arhivēšanas rīku 7-zip no vietnes http://7-zip.org/download.html.

2. Ar atarhivēto failu tālāk rīkojas kā aprakstīts pamācībā pie jautājuma Kā veikt manuālu jaunāko versiju uzstādīšanu?  

Ieteicams papildināt winlatsc.ini rindu ar norādi arhivēšanai, piemēram šādi: 

                   ARJ=C:\Program Files\7-Zip\7z.exe.

Ko darīt, ja pie peļņas un zaudējuma aprēķina parādās kļūdas paziņojums?

Ja pie peļņas un zaudējuma aprēķina parādās šāds kļūdas paziņojums, tad iepriekšējā gada mapē jāatrod fails KON_2008.TPS un jāpārkopē tas uz mapi, ar kuru šobrīd strādājat, piemēram WL2014. 

Kādēļ pārnesot Winlatu uz jauno darba staciju vairs nedrukā rēķinā svītru kodu?

No vecās darba stacijas uz jauno jāpārkopē svītru koda fonts CODE39.TTF, kurš atrodas BIN mapē uz mapi WINDOWS/FONTS.

Ko darīt, ja nevar pieslēgties serverim, uz kura atrodas Winlats datu bāze?

1. Pārbaudīt vai Winlata palaišanas īsceļā norādīta pareiza servera adrese.

2. Pārbaudīt, vai iespējams pieslēgties serverim.

3. Pārbaudīt, vai lietotājam ir rakstīšanas tiesības uz servera.

Kā izvēlēties fiksētās cenas pavadzīmi

Kā pareizi jāuzstāda Euro valūta

jāuzstāda 

2. Izvēles logā 4-Faili/ 4-Valstis un valūtas jāuzstāda gan latiem gan eiro :
  

Es lejuplādēju jaunāko Winlats versiju, bet palaižas iepriekšējā versija

Pārliecinieties, ka jaunākā versija iekopēta tajā mapē, kura norādīta Winlats palaišanas pogas iestatījumos (uzklikšķinot uz ikonas ar labo peles pogu un izvēloties Properties) laukā Target, piemēram, C:\winlats\bin\winlats.exe.

 

 

Kā uzstādīt attālināto piekļuvi Winlats servisa darbu veikšanai?
 1. Lejulādēt Team Viewer no vietnes www.teamviewer.com.
 2. Sekojot norādēm uzinstalēt Team Viewer.
 3. Uzsākot konsultāciju palaist Team Viewer un pateikt konsultantam ID kodu [Your ID] un vienreizējo paroli pieslēguma izveidošanai [Password].
Kā atvērt jaunu gadu?

1.       Darba izvēles logā [2-Serviss], [3-Jaunas DB izveidošana], ja nepieciešams, nomaina mapes vārdu.

2.       Pirmajā reizē izvēlas iespēju "Atzīmēt visu", akceptē ar  "OK" un seko līdzi visiem WinLats komentāriem.

3.       Pirms jaunās DB atvēršanas jāuzbūvē Vēsture.

4.       Izveido jaunās bāzes īsceļu, kā aprakstīts jautājumā "Kā izveidot jaunā gada programmas palaišanas ikonu?"

Bāzes un Noliktavas Saldo raksti vēlāk var tikt pārbūvēti pat vairākkārt. Minētās darbības jāveic ne vēlāk kā līdz 4.janvāra rītam.

Kā no programmas Winlats nosūtīt e-pastu?

E-pastu sūtīšanu Partnerim no programmas Winlats var veikt gan no Partneru saraksta, gan no virsgrāmatas, izvēloties atbilstošās iespējas.

Lai to veiktu nepieciešams:

1.       Norādīt Partnera kartiņā viņa e-pasta adresi;

2.       WinLata ini failā(c:\winlats\winlatsc.ini) jānorāda Jūsu e-pasta programmas izsaukuma pilnā adrese, 
piemēram: MSOFFICE2000: OUTLOOK=C:\Program files\Microsoft office\Office\outlook.exe.

Jāņem vērā, ka šī iespēja pieejama Outlook Express vai Windows Live Mail e-pastu programmām.

Go to top