Bāzes modulis

Bāzes modulis

Finanšu uzskaite
 • finanšu operāciju uzskaite pēc paplašināta vienotā kontu plāna
 • darbs ar vairākām grāmatvedībām, to konsolidēšana
 • uzskaite jebkurā valūtā vienotā sistēmā
 • pastāvīga balansa uzturēšana galvenajā datu bāzē
Izziņas
 • pārskata dokumentu sastādīšana
 • finanšu rādītāju aprēķināšana
 • dažādas izziņu sintētiskā vai analītiskā veidā
Procesu automatizācija
 • operatīvo dokumentu sastādīšana
 • saldo raksta sastādīšana uz nākošā gada sākumu
 • ieņēmumi un zaudējumi no valūtas kursu svārstībām
Pārvaldība
 • sistēmas vienoto kodifikatoru uzturēšana
 • datu imports, eksports
 • datu arhivēšana

          

Iegāde un cenas

 

Go to top